Is jouw gemeente voorbereid op de rechtmatigheidsverantwoording?

Vanaf 2021 is het college van B&W zelf verantwoordelijk voor de rechtmatigheidsverklaring. Bereid je gemeente op tijd voor en doe de scan!

Bereid je voorDoe de rechtmatigheidsscan

Wat is de rechtmatigheidsverklaring?

De jaarrekening van gemeenten wordt op verschillende manieren gecontroleerd. In de huidige situatie toetst de (externe) accountant jaarlijks de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid van hoe de gemeente heeft gehandeld. Heeft de gemeente de wet- en regelgeving gevolgd voor alle baten en lasten? Deze verklaring wordt opgenomen in de jaarrekening.

Wat gaat er veranderen vanaf 2021?

Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring. De accountant toetst de rechtmatigheid niet meer. Die geeft alleen nog een controleverklaring, waarin staat of de jaarrekening getrouw tot stand is gekomen.

Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om daarover een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken.

 

Wat is de rechtmatigheidsverklaring?

De jaarrekening van gemeenten wordt op verschillende manieren gecontroleerd. In de huidige situatie toetst de (externe) accountant jaarlijks de getrouwheid van de cijfers en de rechtmatigheid van hoe de gemeente heeft gehandeld. Heeft de gemeente de wet- en regelgeving gevolgd voor alle baten en lasten? Deze verklaring wordt opgenomen in de jaarrekening.

Wat gaat er veranderen vanaf 2021?

Vanaf 2021 is het College van burgemeester en wethouders zelf verantwoordelijk voor het afleggen van de rechtmatigheidsverklaring, die in de jaarstukken wordt opgenomen. De accountant legt alleen nog een controleverklaring af, waarin de getrouwheid van de rechtmatigheidsverklaring wordt getoetst.

Het doel van de verandering is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de gemeentelijke financiën, en om een beter gesprek tussen de gemeenteraad en het college mogelijk te maken.

Op wie heeft deze verandering invloed?

De wijziging van wet- en regelgeving rondom de rechtmatigheidsverklaring heeft invloed op een groot aantal partijen, waaronder:

  • Bestuur gemeenten
  • Kwaliteitsmedewerkers
  • Financieel en/of bedrijfsvoeringsmanagers
  • Inkoop, planning en control
  • HR-medewerkers
  • Accountants

Jouw gemeente kan zich nu al voorbereiden op de rechtmatigheidsverantwoording!

Je kunt nu al de eerste stappen zetten om de wijzigingen rondom de rechtmatigheidsverklaring soepel te laten verlopen. Waar kun je zoal aan denken?

Risico’s inventariseren

Het is belangrijk dat je als gemeente blijft voldoen aan de wettelijke eisen. Het identificeren van risico’s is de eerste stap om ervoor te zorgen dat je in 2021 niet voor verrassingen komt te staan.

Het proces in kaart brengen

Voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaringen moeten allerlei aanpassingen worden gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van protocollen en het verzamelen van alle benodigde data. Door alle benodigde wijzigingen tijdig in kaart te brengen, zorg je dat de overgang soepel verloopt.

Kennis in huis halen

Het proces van het opstellen van een rechtmatigheidsverklaring is niet eenvoudig. Je kunt nu al nagaan of er binnen de gemeente voldoende kennis is om die verklaring op te stellen. Is die er niet, dan is het tijd om na te denken over ondersteuning bij het inrichten van dat proces.

Krijg direct inzicht hoever jouw gemeente voorbereid is!

Doe de rechtmatigheidsscan en ontdek of jouw gemeente goed voorbereid is

Segment en Hofmeier bundelen hun krachten om gemeenten te ondersteunen

Segment is dé opleider voor overheden, gemeenten en andere organisaties. Ook voor de nieuwe ontwikkelingen rondom de rechtmatigheidsverantwoording staan we klaar met adviezen en trainingen.

Hofmeier is businesspartner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities waar te maken. Wij helpen met het creëren van draagvlak bij alle betrokkenen: raad, college, ambtelijke organisatie en accountant.

Een kwalitatief en ondersteund rechtmatigheidsproces is essentieel.
Begin op tijd met het inrichten van de rechtmatigheidsverantwoording!

Doe de rechtmatigheidsscan

Aan de hand van deze handige scan kan je in kaart brengen welke stappen je nog moet nemen om in 2021 een controleverklaring af te kunnen geven.

Het laatste nieuws

Kennis in huis halen

Kennis in huis halen

Segment en Hofmeier hebben hun krachten gebundeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van het verandertraject rondom de rechtmatigheidsverantwoording.

Lees meer

Benieuwd naar de veelgestelde vragen over rechtmatigheid?

Bekijk de veelgestelde vragen in één overzicht

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Je bent succesvol ingeschreven