Kennis in huis halen

Kennis in huis halen

Algemeen: Ondersteuning voor gemeenten Segment en Hofmeier hebben hun krachten gebundeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van het verandertraject rondom de rechtmatigheidsverantwoording. De rechtmatigheidsscan is daarin een eerste stap. Met de resultaten...
Risico’s inventariseren

Risico’s inventariseren

In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is risicomanagement in twee opzichten erg belangrijk. Enerzijds voor het proces om tijdig gereed te zijn voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring door het college en anderzijds voor de Verbijzonderde Interne...