Risico’s inventariseren

december 10, 2019
december 10, 2019

In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording is risicomanagement in twee opzichten erg belangrijk. Enerzijds voor het proces om tijdig gereed te zijn voor het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring door het college en anderzijds voor de Verbijzonderde Interne Controle.

Proces rechtmatigheidsverantwoording.

Het is noodzakelijk na te gaan denken over een plan van aanpak. In dit plan worden de belangrijkste stappen opgenomen om tijdig gereed te zijn voor de rechtmatigheidsverantwoording. Het is belangrijk om in het plan van aanpak ook aandacht te besteden aan de risico’s die bij de uitvoering mogelijk zouden kunnen optreden. Zo maar wat voorbeelden waaraan gedacht kan worden: ziekte van keyspelers, vacatures, ontbreken van de noodzakelijke kennis, onvoldoende draagvlak binnen de organisatie of college, onduidelijkheden bij de gemeenteraad, enzovoort. Belangrijk is nu na te denken over effectieve beheersmaatregelen. Wat kun je doen om het risico te verkleinen of weg te nemen?

Verbijzonderde Interne Controle (VIC)

De VIC wordt uitgevoerd op basis van een risicogerichte aanpak. Van ieder proces met een financieel belang moeten de belangrijkste risico’s in kaart zijn of worden gebracht. Dit is niet altijd een eenvoudige opgave en zal de nodige tijd vergen. Bij de inventarisatie moet continu de vraag ‘Wat kan er mis gaan in dit proces?’ leidend zijn. Natuurlijk gaat het daarbij ook om de beheersmaatregelen. Welke maatregelen worden of zijn allemaal genomen om de risico’s te mitigeren? Vanuit de VIC beoordeel je de effectiviteit van beheersmaatregelen. Zijn de maatregelen afdoende geweest? Je kunt dan volstaan om de werking van de maatregelen te testen. Zijn de maatregelen niet effectief dan moet je overgaan tot gegevensgerichte werkzaamheden.
Het einddoel is om de ineffectieve beheersmaatregelen te vervangen voor nieuwe maatregelen. Op deze manier ontstaat er een continue procesverbetering.

Heb je hierbij hulp nodig?

Laat het ons weten en we zoeken samen met je naar een passende oplossing.

Gerelateerde artikelen

Kennis in huis halen

Kennis in huis halen

Segment en Hofmeier hebben hun krachten gebundeld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van het verandertraject rondom de rechtmatigheidsverantwoording.

Lees meer

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen

Je bent succesvol ingeschreven